دروازه هادریان آنتالیا

دروازه هادریان آنتالیا

این دروازه هادریانوس یا اوکاپیلار به معنای 3 دروازه است و به وسیله هادریانوس امپراطور روم در سال صد و سی بنا نهاده شد.و سه طاق دارد برج شمالی این دروازه به دوره سقلجوقیان نیز باز میگردد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید