کرایه تاکسی در آنتالیا

محاسبه کرایه با تاکسی متر انجام می شود و همه تاکسیها به رنگ زرد است و کرایه نسبتا گران است نرخ اولیه ورود به تاکسی دو دلار است و به صورت اختصاصی مسافر سوار میکنند.از دیگر تاکسیها تاکسی های ون هستندو ظرفیت ده مسافر رادارند به نام دل موش هستند و در خطهای تعین شده حرکت میکنند و کرایه هر نفر یک و نیم لیر است.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید